Tùy chỉnh URL dịch vụ G Suite

Home » G Suite » Gmail » Tùy chỉnh URL dịch vụ G Suite
Gmail Không có phản hồi

Các thành viên trong tổ chức của bạn của bạn sẽ dễ dàng truy cập các dịch vụ của G Suite khi bạn tạo các địa chỉ web(URL) tuỳ chỉnh – còn được gọi là URL – cho mỗi dịch vụ. Ví dụ: Gmail – mail.yourdomain.com thay vì ở địa chỉ mặc định dài hơn mail.google.com/a/yourdomain.com . Bạn có thể tạo các địa chỉ tùy chỉnh trong các miền chính và phụ cho các dịch vụ, bao gồm Gmail, Lịch, Trang web và các trang khác.

Nếu bạn đã mua tên miền từ Pupam trong quá trình đăng ký, bạn không cần tạo địa chỉ tùy chỉnh cho các dịch vụ Gmail, Lịch, Drive, Trang web và Nhóm cho Doanh nghiệp của bạn. Pupam đã tùy chỉnh các địa chỉ này cho bạn.

Tùy chỉnh địa chỉ dịch vụ

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên( không kết thúc bằng gmail.com)

2. Từ trang tổng quan của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới Hồ sơ công ty URL tùy chỉnh

Để xem Hồ sơ công ty, bạn có thể phải nhấp vào Điều khiển khác ở cuối.

3. Chọn tên miền bạn muốn cập nhật từ danh sách thả xuống.

4. Nếu cần, hãy nhấp vào Thay đổi URL và điền vào biểu mẫu để tạo địa chỉ tùy chỉnh cho mỗi dịch vụ hiện có, nhập subdomain cho mỗi địa chỉ web mới. Mẫu subdomain cho các dịch vụ của Google bao gồm thư, lịchdrive, trang webnhóm.

tuy-chinh-url-dich-vu-g-suite

Để sử dụng một tiền tố mà bạn đã đã tạo ra cho dịch vụ khác: Di chuyển hoặc đổi tên tiền tố hiện có và bấm Save . Sau đó thêm tiền tố vào URL dịch vụ.

5. Nhấp vào Lưu

6. Làm theo hướng dẫn xuất hiện để thêm một bản ghi CNAME cho mỗi địa chỉ dịch vụ mà bạn đang tùy chỉnh. Để thêm một bản ghi CNAME, đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang web của máy chủ lưu trữ miền chứ không phải với Google.Ví dụ, để tạo ra các địa chỉ Gmail  email . Yourdomain.com , thêm một bản ghi CNAME gửi thư đến ghs.googlehosted.com. Hồ sơ lưu trữ tên miền của bạn sẽ giống như sau:

Kiểu Name or Host Adress
CNAME mail Ghs.googlehosted.com
CNAME calendar Ghs.googlehosted.com

 

7. Nhấp vào Tôi đã hoàn thành các bước này.

Xử lý sự cố

Nếu bạn thấy một thông báo lỗi, hãy kiểm tra những vấn đề sau đây:

  1. URL tùy chỉnh có thể được sử dụng làm địa chỉ Google Sites tùy chỉnh.
  2. URL tùy chỉnh có thể được sử dụng làm URL truy cập dịch vụ.
  3. Bạn đã nhập URL trùng với một URL trước đó.

Lưu ý rằng nếu bạn đã kích hoạt một giao thức an toàn trên miền của mình thì việc chuyển hướng URL tùy chỉnh của Google không hoạt động vì nó không tương thích với chuyển hướng TLS / SSL mà lực lượng duyệt web được mã hóa. URL  http://mail.domain.com  được chuyển hướng tới  https://mail.domain.com  thay vì  https://mail.google.com/a/domain.com .