Tag : relay email

Home » Posts tagged relay email"

Khi bạn sử dụng dịch vụ SMTP Relay để gửi email relay qua máy chủ của Google, bạn sẽ nhận được thông cảnh báo qua email nếu Google phát hiện thấy một lượng lớn email spam đến từ bất kỳ tài khoản người dùng G Suite của bạn đang sử dụng/quản lý. Hãy cùng tìm ..

Read more