Tag : ngăn chặn

Home » Posts tagged ngăn chặn"

Giới thiệu về DMARC Tổng quan Người gửi spam đôi khi có thể giả mạo địa chỉ trên các tin nhắn từ email, spam dường như đến từ một người dùng trong miền của bạn. Để giúp ngăn chặn điều này, Google đang tham gia vào DMARC.org , điều này cho phép chủ sở hữu ..

Read more