Tag : mx records gsuite

Home » Posts tagged mx records gsuite"

Đôi khi, bạn có thể gặp sự cố khi thiết lập địa chỉ email doanh nghiệp cho người dùng G Suite. Nếu người dùng của bạn không nhận email ở địa chỉ G Suite mới và bạn nghĩ bạn đã nhập sai bản ghi MX, dưới đây là một số cách để kiểm tra và ..

Read more

Dưới đây là các giá trị sử dụng trong quá trình cài đặt dịch vụ tên miền ( DNS) của bạn để cấu hình bản ghi MX cho Gmail với G Suite. Mỗi bản ghi đều trỏ tới một máy chủ thư Google. Những chi tiết quan trọng dưới đây cho biết thiết lập Ưu ..

Read more