Tag : mbox

Home » Posts tagged mbox"

Có rất nhiều lý do khiến bạn phải nghĩ đến việc backup Gmail (lưu trữ dữ liệu tài khoản Gmail) trong quá trình sử dụng một tài khoản Gmail hoặc một tài khoản Google Apps. Sau đây Việt Nis sẽ hướng dẫn bạn cách backup(tạo bản lưu) và recover(khôi phục) lại một tài khoản Gmail, ..

Read more