Tag : gmail

Home » Posts tagged gmail"

Đôi khi, bạn có thể gặp sự cố khi thiết lập địa chỉ email doanh nghiệp cho người dùng G Suite. Nếu người dùng của bạn không nhận email ở địa chỉ G Suite mới và bạn nghĩ bạn đã nhập sai bản ghi MX, dưới đây là một số cách để kiểm tra và ..

Read more

Dưới đây là các giá trị sử dụng trong quá trình cài đặt dịch vụ tên miền ( DNS) của bạn để cấu hình bản ghi MX cho Gmail với G Suite. Mỗi bản ghi đều trỏ tới một máy chủ thư Google. Những chi tiết quan trọng dưới đây cho biết thiết lập Ưu ..

Read more

Các thành viên trong tổ chức của bạn của bạn sẽ dễ dàng truy cập các dịch vụ của G Suite khi bạn tạo các địa chỉ web(URL) tuỳ chỉnh – còn được gọi là URL – cho mỗi dịch vụ. Ví dụ: Gmail – mail.yourdomain.com thay vì ở địa chỉ mặc định dài hơn ..

Read more

Khi người dùng của bạn trả lời email, người nhận có thể là người ở bên ngoài tổ chức của bạn. Điều đó cho thấy rằng người dùng của bạn có thể vô tình chia sẻ thông tin ra bên ngoài. Để tránh điều này, bạn có thể thiết lập cảnh báo người nhận bên ..

Read more

Khi bạn sử dụng dịch vụ SMTP Relay để gửi email relay qua máy chủ của Google, bạn sẽ nhận được thông cảnh báo qua email nếu Google phát hiện thấy một lượng lớn email spam đến từ bất kỳ tài khoản người dùng G Suite của bạn đang sử dụng/quản lý. Hãy cùng tìm ..

Read more

G Suite giới hạn lưu lượng dữ liệu đồng bộ hóa tài khoản nói riêng và lưu lượng của việc truyền tải dữ liệu nói chung. Khi vượt quá các giới hạn này Google có thể tạm ngưng tài khoản của bạn. Hãy cùng tham khảo kỹ hơn về các giới hạn trong việc truyền ..

Read more

Giới thiệu về DMARC Tổng quan Người gửi spam đôi khi có thể giả mạo địa chỉ trên các tin nhắn từ email, spam dường như đến từ một người dùng trong miền của bạn. Để giúp ngăn chặn điều này, Google đang tham gia vào DMARC.org , điều này cho phép chủ sở hữu ..

Read more