Tag : đồng bộ hóa

Home » Posts tagged đồng bộ hóa"

G Suite giới hạn lưu lượng dữ liệu đồng bộ hóa tài khoản nói riêng và lưu lượng của việc truyền tải dữ liệu nói chung. Khi vượt quá các giới hạn này Google có thể tạm ngưng tài khoản của bạn. Hãy cùng tham khảo kỹ hơn về các giới hạn trong việc truyền ..

Read more