Spam Email bằng Relay SMTP trong G Suite

Home » G Suite » Gmail » Spam Email bằng Relay SMTP trong G Suite
Gmail Không có phản hồi

Khi bạn sử dụng dịch vụ SMTP Relay để gửi email relay qua máy chủ của Google, bạn sẽ nhận được thông cảnh báo qua email nếu Google phát hiện thấy một lượng lớn email spam đến từ bất kỳ tài khoản người dùng G Suite của bạn đang sử dụng/quản lý. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này ở bài viết dưới đây:

Sau 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo nếu tài khoản người dùng G Suite đã đăng ký vẫn gửi spam, tài khoản sẽ bị tạm ngưng. Bạn sẽ nhận được thôngcảnh báo thứ hai để thông báo về việc tạm ngưng. Bạn có thể khôi phục tài khoản sau khi vấn đề được giải quyết.

Bạn cũng sẽ nhận được cảnh báo thứ hai nếu tài khoản người dùng G-Suite chưa đăng ký vẫn gửi spam sau 24 giờ. Bạn nên tạm ngừng các tài khoản này cho đến khi bạn xác định nguồn gốc của spam và giải quyết vấn đề.

Lý do thư trong tài khoản của bạn bị chuyển tiếp vào spam?

Có thểĐôi khi, thiết bị người dùng bị nhiễm phần mềm độc hại và ngầm gửi một lượng lớn email spam. Việc cấu hình SMTP relay mở(public) Các thiết bị cấu hình như các rơ le mở cũng có thể là nguyên nhân gây ra lượng thư rác cao. Tìm hiểu thêm bằng cách điều tra nguồn gốc của thư rác bằng tính năng Email Search Log trong Admin Console.

SMTP relay spamChuyển tiếp spam làm ảnh hưởng đến việc gởi thư chính thứchại thư hợp pháp của bạn như thế nào?

EmailSố lượng lớn spam có thể gây ảnh hưởng đếnlàm hỏng uy tín tên miền của bạn, làm cho email chính thức từ tên miền của bạnhợp pháp được đưagửi đến thư mục spam của người nhận hoặc bị từ chối. Nó cũng có thể khiến bạn đạt đến giới hạn tốc độ chuyển tiếp của bạn , dẫn đến việc phân phối thư chậm hoặc không thành công.

Lý do Google đình chỉ tài khoản người dùng?

Để giúp bảo vệ uy tín tên miền của bạn và giữ cho dòng thư của bạn lành mạnh, Google sẽ tạm ngừng các tài khoản khi tiếp tục gửi một lượng lớn spam chuyển tiếp. Thư vẫn được chuyển đến các tài khoản bị tạm ngưng nhưng người dùng không thể đăng nhập hoặc gửi tin nhắn.
Làm cách nào để xác định và khắc phục các sự cố về spam?
Xem lại những mẫu gửi của các tài khoản được liệt kê trong email thông báo.

Hiểu mô hình người dùng gửi

Sử dụng Tìm kiếm nhật ký Email(Email Search Log) để xem số lượng và loại tin nhắn được chuyển tiếp bởi người dùng. Đặt IP chuyển tiếp vào trường tìm kiếm IP người gửi để tìm kiếm bởi sự kết hợp của người gửi và IP chuyển tiếp.

Nếu bạn sử dụng Gmail để gửi hàng loạt, hãy xem lại các qui định của Gsuite trong việc gửi mail.

Điều tra thiết bị người dùng

Điều tra thiết bị người dùng dựa trên IP được liệt kê trong cột IP Thiết bị gốc.

Thông báo liệt kê lên đến 10 IP gần đây được sử dụng bởi người gửi. Nếu nhiều IP được liệt kê, hãy kiểm tra thiết bị nhật ký để xác định xem có thể chịu trách nhiệm về lượng thư rác cao và quét virus để tìm các vi rút tiềm ẩn.

Nếu IP gốc là địa chỉ IP riêng, có thể đó là địa chỉ nội bộ cho thiết bị trên mạng của bạn.