Chèn hình từ Drive vào chữ ký trong Gmail

Home » Chưa phân loại » Chèn hình từ Drive vào chữ ký trong Gmail
Chưa phân loại Không có phản hồi

Hiện tại bạn đã có thể chèn hình ảnh lưu trong Drive vào chữ ký tự động dưới email của mình trong Gmail. Để tiến hành thao tác:

 Gmail Settings > General. Trong phần ‘Signature’ (Chữ ký), Chọn biểu tượng ‘Insert image’ icon trên khung nhập chữ ký.Note: Để hình ảnh được hiển thị, hình bạn chèn cần phải được để ở chế độ Public. Cách điều chỉnh như sau: Drive > Sharing settings > Sharing options.

Với tính năng này. Hình ảnh hiển thị trong chữ ký của bạn sẽ có độ tin tưởng cao hơn, tốc độ load nhanh hơn so với việc upload ở bất kỳ Server nào khác.-Dịch bởi Việt Nis Google Apps Team-