Author : Admin

Home » Articles posted by Admin
Thêm mới user Gsuite từ Admin Console

Đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Gsuite( không kết thúc bằng @ gmail.com). Từ Bảng điều khiển Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới Người dùng . Chọn tổ chức mà bạn muốn thêm người dùng. (Bạn có thể cần phải bấm  Để xem các đơn vị tổ chức.) Nhấp chuột  Và chọn Thêm người dùng . Nhập Tên , Họ và Địa chỉ ..

Read more

Mật khẩu ứng dụng là một mật mã gồm 16 chữ số cung cấp cho ứng dụng hoặc thiết bị quyền truy cập Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước và gặp lỗi “mật khẩu không đúng” khi tìm cách truy cập Tài khoản Google của mình, Mật khẩu ..

Read more

Chuyển đổi sang địa chỉ Gmail mới? Bạn muốn kiểm tra email của mình từ các tài khoản khác trong Gmail? Tìm hiểu các Lựa chọn dưới đây để xem Lựa chọn nào sẽ hoạt động tốt nhất cho bạn. Bạn muốn nhận được loại email nào? Bạn muốn nhập từ loại tài khoản nào? ..

Read more

Khi sử dụng Gmail hoặc Google Apps bạn có nhu cầu thay đổi ngôn ngữ sử dụng để phù hợp với sự tiện dụng và khả năng ngôn ngữ của mình. Bạn có thể chọn một trong gần 100 ngôn ngữ mà Google hỗ trợ. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn thay đổi ngô ..

Read more

Công ty của bạn vừa triển khai Google Apps, và bạn muốn sử dụng Outlook để gởi nhận mail như bình thường vẫn làm? Sau đây là hướng dẫn cách cấu hình tài khoản Google Apps vào Outlook 2010: Cách 1: Google Apps Sync For Outlook Đây là Addon cho Outlook Google phát triển nhằm mục đích đồng ..

Read more

Hiện tại Google Apps được biết đến là giải pháp ứng dụng cho doanh nghiệp. Trong đó bao gồm mail, chat, phần mềm văn phòng,…. Một trong những định hướng quan trọng của Google trong việc phát triển Google Apps đó là giúp cho người dùng có thể làm việc trên mọi thiết bị. Google ..

Read more